Projekty UE

Telefon

41 344-75-75 
577-885-645

Godziny otwarcia

Pon. – Pt.
od 8.00 do 16.00

Lokalizacja

25-561 Kielce
ul. Piwowarska 34

DANE PROJEKTU

Tytuł projektu:
„Wsparcie procesów biznesowych i jakości usług przedsiębiorstwa MULTI INVESTMENTS poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu klasy B2B”
Okres realizacji:
01.07.2014 r. – 31.10.2015 r.
Program Operacyjny:
Innowacyjna Gospodarka
Oś Priorytetowa:
8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie:
8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013
Cel projektu:
Firma MULTI INVESTMENTS realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie specjalistycznej aplikacji webowej wspomagającej współpracę Wnioskodawcy z partnerami. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie specjalistycznej platformy informatycznej B2B ze wspólnym mechanizmem autoryzacji, na podstawie, której będzie można budować aplikacje wspomagające procesy biznesowe. Struktura aplikacji będzie otwarta i umożliwi dodawanie w miarę potrzeb nowych funkcjonalności.
Kontakt:
Kierownik projektu: Robert Perz biuro@biuromulti.pl
 Multi Investments Sp. z o.o.
25-561 Kielce
ul. Piwowarska 34
Fax: 41 344 75 75
Przydatne linki: