Oferta

Telefon

41 344-75-75 
577-885-645

Godziny otwarcia

Pon. – Pt.
od 8.00 do 16.00

Lokalizacja

25-561 Kielce
ul. Piwowarska 34

Zakres usług

Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia:

 • ksiąg rachunkowych,
 • podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • ewidencji podatków zryczałtowanych,
 • ewidencji dot. VAT, środków trwałych, wyposażenia, sprawozdań GUS itd.,
 • analiz finansowych,
 • pełna obsługa kadrowo-płacowa.

Biuro nastawia się na obsługę małej ilości podmiotów, co gwarantuje odpowiednią jakość obsługi.

Korzystając z oferty biura a nie zatrudniając księgowego ograniczasz koszty Twojej firmy:

 • nie płacisz składek ubezpieczeń społecznych, na FP i FGŚP,
 • nie ponosisz kosztów nieobecności pracownika,
 • nie dokonujesz odpisów na ZFŚS,
 • nie ponosisz kosztów związanych z utworzeniem i utrzymaniem stanowiska pracy,
 • masz możliwość odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez biuro.

W przypadku korzystania z usług Biura Rachunkowego, klient ma możliwość dochodzenia naprawy wszelkich szkód wynikłych z winy Biura, bez względu na ich wysokość, natomiast odpowiedzialność materialna pracownika jest określona w przepisach art. 119 i 120 Kodeksu Pracy do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia, chyba, że szkoda została wyrządzona umyślnie.

Biuro ponadto jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu negatywnych konsekwencji ewentualnych błędów księgowych.

OFERTA CENOWA

CENY NETTO OD:

PROWADZENIE KSIĘGOWOŚĆI BEZ VAT Z VAT
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - abonament 180 zł 240 zł
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - cena za dokument 3,5 zł 4,0 zł
Podatkowa księga przychodów i rozchodów - abonament 240 zł 300 zł
Podatkowa księga przychodów i rozchodów - cena za dokument 3,5 zł 4,0 zł
Księgi handlowe - abonament 1000 zł 1200 zł
Księgi handlowe - cena za dekret 4,2zł 5,0zł
PROWADZENIE EWIDENCJI KADROWO - PŁACOWYCH OD OSOBY
Umowa o dzieło 36 zł
Umowa zlecenie 48 zł
Umowa o pracę - naliczenia miesięczne
60 zł
Umowa o pracę - zatrudnienie / zwolnienie pracownika
40 zł
USŁUGI DODATKOWE
Zeznania podatkowe
(poza działalnością gospodarczą)
od 60 zł
Korekta deklaracji VAT/JPK

60 zł
Korekta ksiąg podatkowych
(za każdy korygowany miesiąc)
od 60 zł
Obsługa PFRON / od osoby

60 zł
Analiza finansowa - wersja min. 360 zł
Analiza finansowa - biznes plan - od: 1200 zł
Odbieranie dokumentów od klienta - jeden raz w miesiącu
(na terenie Kielc)

(poza Kielcami stawka negocjowana)
60 zł
Przechowywanie dokumentów (po zakończonym roku obrachunkowym)
cena za 1 segregator / m-c
15 zł
Przyjmowanie kontroli ZUS / US wykraczającej poza okres objęty
umową z biurem (za każdy dzień)
120 zł
Przesyłanie korespondencji w imieniu klienta cena za 1 list
(w tym koperta i opłata pocztowa) - tylko teren kraju
25 zł
UZYSKIWANIE ZAŚWIADCZEŃ O NIEZALEGANIU
Z PŁATNOŚCIAMI
OD DO
Urząd skarbowy 100 zł 200 zł
ZUS 50 zł 100 zł
SPRAWOZDANIA OD DO
GUS - Urząd Statystyczny 100 zł 1200 zł
KRS - Sąd Gospodarczy 1200 zł ........ zł
wszystkie ceny są cenami netto - należy doliczyć podatek VAT