Wskaźniki

Telefon

41 344-75-75 
577-885-645

Godziny otwarcia

Pon. – Pt.
od 8.00 do 16.00

Lokalizacja

25-561 Kielce
ul. Piwowarska 34

Limity

Limity obowiązujące w 2012 r.

Górny limit przychodów za rok 2011
uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2012r. *
150 000,00 euro
661 680 zł

Górny limit przychodów za rok 2011
pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2012 r.*
25 000,00 euro
110 280 zł

Górny limit przychodów za rok 2011
uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, rozliczenie kwartalne) w 2012 r.**
1 200 000,00 euro
5 324 000 zł

Dolny limit przychodów za rok 2011
zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2012 r. *
1 200 000,00 euro
5 293 440 zł

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w roku 2012**
50 000,00 euro
222 000 zł

* – według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30 września 2011 r. (1 euro = 4,4112 zł), obowiązywał również w dniu 1 października 2011 r.

** – według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 3 października 2011 r. (1 euro = 4,4370 zł).